Učiteljica pita Pericu:

– Perice, zašto služi biber?

Perica:

– Pa, za spavanje.

Učiteljica:

– Pa kako to Perice za spavanje?

Perica:

– Pa, tata svaku noć kaže mami haj da ti ga zabiberim bolje ćeš spavati.