Stoje dva električara na banderi.

Prolazi baba i oni je zamole da im doda kabl, da ne silaze.

Baba im doda i ode, na šta će jedan električar drugom:

– Jesam li ti rekao da je nula, a ti zapeo faza pa faza!