Pita učitelj Ivicu:

– Šta je tuna?

Ivica:

– Tuna je riba dugačka 4 metra i 6 grama.