Beograd

Adresa: Alekse Nenadovića 19-21, 11000 Beograd
Studio: +381 11 3089 399
Marketing: +381 11 4049 880
Fax: +381 11 3089 007
SMS/MMS broj: +381 69 3089 399
Email: [email protected], [email protected]

Kontaktirajte nas

  Podgorica

  IMPRESUM MEDIJA
  NAZIV MEDIJA:  “ TDI RADIO “ D.O.O. PODGORICA
  ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE: www. tdiradio.com
  OSNIVAČI:
  1.MILOŠ KRDŽIĆ  49%
  2.GLOBAL MEDIA TEHNOLOGY  DOO  BEOGRAD  KOSOVSKA 26,STARI GRAD ,SRBIJA   51%
  PIB OSNIVAČA: 02893401
  SEDIŠTE MEDIJA:CRNOGORSKIH  SERDARA  26,PODGORICA
  UREDNIK: BORIS RADIČEVIĆ
  TEL STUDIO: +382 69 232 877
  TEL MARKETING: +382 69 232 877
  WEBSITE: tdiradio.com

  Kancelarija Novi Sad

  Adresa: Doktora Dragiše Mišovic 73/1, 32000 Čačak
  Telefon: +381 32 376 845, +381 60 6444 781
  Email: [email protected]

  Beograd

  Adresa: Alekse Nenadovića 19-21, 11000 Beograd
  Studio: +381 11 3089 399
  Marketing: +381 11 4049 880
  Fax: +381 11 3089 007
  SMS/MMS broj: +381 69 3089 399
  Email: [email protected], [email protected]

  Podgorica

  IMPRESUM MEDIJA
  NAZIV MEDIJA:  “ TDI RADIO “ D.O.O. PODGORICA
  ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE: www. tdiradio.com
  OSNIVAČI:
  1.MILOŠ KRDŽIĆ  49%
  2.GLOBAL MEDIA TEHNOLOGY  DOO  BEOGRAD  KOSOVSKA 26,STARI GRAD ,SRBIJA   51%
  PIB OSNIVAČA: 02893401
  SEDIŠTE MEDIJA:CRNOGORSKIH  SERDARA  26,PODGORICA
  UREDNIK: BORIS RADIČEVIĆ
  TEL STUDIO: +382 69 232 877
  TEL MARKETING: +382 69 232 877
  WEBSITE: tdiradio.com

  Kancelarija Čačak

  Adresa: Doktora Dragiše Mišovic 73/1, 32000 Čačak
  Telefon: +381 32 376 845, +381 60 6444 781
  Email: [email protected]

  Kancelarija Niš

  Adresa: Bulevar Nemanjića 2, 18000 Niš
  Telefon: +381 18 428 5808, +381 65 900 7711
  Email: [email protected]

  Kancelarija Novi Sad

  Adresa: Doktora Dragiše Mišovic 73/1, 32000 Čačak
  Telefon: +381 32 376 845, +381 60 6444 781
  Email: [email protected]

  Kancelarija Niš

  Adresa: Bulevar Nemanjića 2, 18000 Niš
  Telefon: +381 18 428 5808, +381 65 900 7711
  Email: [email protected]

  Kancelarija Čačak

  Adresa: Doktora Dragiše Mišovic 73/1, 32000 Čačak
  Telefon: +381 32 376 845, +381 60 6444 781
  Email: [email protected]