Sreli se pile i crv u Crnoj Gori, te crv reče piletu:

– Đe si sokole, nijesam te vidio trista godina!

Na to će pile:

– A đe si ti, zmijo ljuta!