Ulazi baka u autobus i kondukter je pita:

– Bako, kartu na pregled!

Baka:

– Izvolite!

Kondukter:

– Pa, molim vas, ovo je đačka mesečna karta!

Baka:

– Pa, eto, vidite koliko sam čekala autobus!