Ulaze dva Rimljanina u kafanu.

Jedan digne dva prsta i kaže:

– 5 piva, molim!