Pita Mujo šta je dugo i belo u pustinji.

Haso:

– Crv?

Mujo:

– Ne, beli konac.

Mujo:

– A šta je crno i dugo u pustinji?

Haso:

– Pa valjda crni konac.

Mujo:

– Ne, njegova senka budalo!