Pita jedan student drugog:

– Hoćemo li na kafu ili na predavanje?

Drugi kaže:

– Bacićemo novčić, ako ostane u vazduhu, idemo na predavanje.