Zubar kaže pacijentu:

– Ovo će vas malo boleti.

– U redu – kaže pacijent.

A zubar će:

– Već neko vreme sam u vezi s vašom suprugom.