Kako informatičar popravlja auto?

– Izađe pa ponovo uđe u njega.