Dolazi Maja kući i pita brata:

– Da li je neko došao?

– Da.

– Ko?

– Ti.

– Idiote! Mislim je li iko bio ovde?

– Da.

– Ko?

– JA.