„Ne znam gde ću”

 I OPŠTE ODREDBE:

Ova pravila regulišu učestvovanje u aktivaciji koja se emituje i organizuje na TDI radiju.

II USLOVI ZA UČESNIKE:

U aktivaciji „Ne znam gde ću” mogu učestvovati građani Republike Srbije koji su punoletni, odnosno stariji od 18 godina. Ne mogu učestvovati zaposleni na TDI radiju kao ni njihovi najbliži srodnici i bračni partneri.

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE:

Mehanizam: Aktivacija traje od 09. 07. do 29. 07.

Uslovi aktivacije su da:

  1. Slušaoci šalju direktnu poruku, sa opisom svoje neodlučnosti, na Instagram profil @tdiradio

III BIRANJE DOBITNIKA:

Dobitnik će biti proglašen 29.07. Dobitnik ne snosi nikakve troške učešćem u aktivaciji „Ne znam gde ću”

Dobitnik je dužan da se ponaša u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

TDI radio ima pravo da isključi dobitnika ukoliko se dobitnik  ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

ako dobitnik učestvovanje u aktivaciji „Ne znam gde ću”

  • koristi za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
  • ako dobitnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje komentare o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica.

IV ZAŠTITA PODATAKA:

Podaci o dobitniku koristiće se isključivo za potrebe realizacije aktivacije „Ne znam gde ću”. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

V OSTALE ODREDBE:

O pravilima aktivacije „Ne znam gde ću” slušaoci TDI radija će biti obaveštavani kroz program, bez obzira da li će biti učesnici aktivacije.

VI   NAČIN I ROK DODELE NAGRADE:

TDI radio će obavestiti dobitnika nagrade i dogovoriti se sa njim o načinu preuzimanja dobijene nagrade.

 

U Beogradu, 29. 07. 2022. godine                                                                         TDI radio