Ulazi jedna starica u autobus, a autobus pun, nema gde da sedne.

Dođe ispred jednog mladića i počne da lupa štapom od pod ne bi li ovaj ustao i ona sela.

A mladić joj kaže:

– Bako, mogla si barem staviti gumu na štap da toliko ne lupa.

A bakica njemu odgovara:

– Da je tvoj otac stavio gumu kada te pravio, ja bih sada imala gde da sednem.