U baru za šankom pričaju dva prijatelja. Kaže jedan:

– Eh, koji je to život tada bio, žene su sve trčale za mnom ko lude.

– I kad je to prestalo?

– Kad sam prestao torbice da kradem.