Razgovaraju otac i ćerka.

– Da li vidiš bolje s novim naočarima? – upita otac ćerku.

Naravno majko – odgovara ćerka.