Prodavačica na pijaci viče:

– Černobiljske jabuke, černobiljske jabuke!

Prilazi joj čovek i pita je:

– Da li si ti ženo, normalna? Zašto govoriš da su jabuke černobilske? Ko će ti kupiti takve jabuke?

Odgovara žena:

– Aaa, kupuju, kupuju, neko za zeta, neko za svekrvu, neko za snaju, kupuju, kupuju…