Mujo čuvao stado ovaca na livadi, pa poneo da čita novine.

Seo na panj i čitao, čitao, ali mu se pridremalo, pa počeo da klima glavom gore dole.

Ovan predvodnik pomislio da ga to čobanin zove na dvoboj, zaleti se i tresne Muju posred čela.

Kad je kasnije došao sebi, Mujo viknu:

– Ko mi ubi ovna, da mu majku…