Idu dva policajca ulicom i jedan upadne u šaht.

Ovaj drugi mu pomogne da izađe, pa mu reče:

– Dobro pa je bila otvorena, inače ne znam kako bih te izvukao.