Došao Vranjanac u robnu kuću, pa kaže prodavcu:

– Imate li televizor u kolor?

– Imamo – reče prodavac.

– Dobro dajte mi jed’n žut onda – vika Vranjanac.