Direktor i sekretarica na službenom putu.

Uveče, kad su stigli u hotelsku sobu, pita direktor:

– Pa, hoćemo li da spavamo kao direktor i sekretarica ili kao muž i žena?

Sekretarica se malo zacrveni, pa kaže:

– Paa, kao muž i žena.

– Dobro – reče direktor, izvali se u krevet, prd*e i zaspi.