PONEDELJAK

07:00 – 10:00  DobroJutarnji program

10:00 – 13:00  Ritam dana

13:00 – 16:00  TDI Caffe

22:00 – 03:00  Samo najbolja HOUSE muzika

SREDA

07:00 – 09:00  DobroJutarnji program

09:00 – 12:00  Ritam dana

13:00 – 16:00  TDI Caffe

16:00 – 18:00  Antidepresiv

22:00 – 03:00  Samo najbolja HOUSE muzika

PETAK

07:00 – 09:00  DobroJutarnji program

09:00 – 12:00  Ritam dana

13:00 – 16:00  TDI Caffe

16:00 – 18:00  Antidepresiv

22:00 – 03:00  Samo najbolja HOUSE muzika

UTORAK

07:00 – 09:00  DobroJutarnji program

09:00 – 12:00  Ritam dana

13:00 – 16:00  TDI Caffe

16:00 – 19:00  Lista TOP40

22:00 – 03:00  Samo najbolja HOUSE muzika

ČETVRTAK

07:00 – 09:00  DobroJutarnji program

09:00 – 12:00  Ritam dana

13:00 – 16:00  TDI Caffe

22:00 – 03:00  Samo najbolja HOUSE muzika

SUBOTA

10:00 – 14:00  TDI Caffe

00:00 – 09:00  Samo najbolja HOUSE muzika

NEDELJA

12:00 – 15:00  TOP40 (repriza)

20:00 – 07:00  Samo najbolja HOUSE muzika